Montessori pripravljeno okolje v obdobju 6-12 je tisti element vzgoje, ki otroku omogoča da postane aktiven učenec, vzgojitelj pa postane dinamični vezni člen med otrokom in okoljem. Otrokovo okolje postane sredstvo za njegovo samovzgojo in samoizgradnjo, saj mu pomaga, da osvoji svojo lastno samostojnost in se vključi v svobodno izbrano dejavnost, ki pospešuje njegov razvoj. Okolje je sestavljeno iz prostora, pohištva in materialov v okolju. V obdobju 6-12 so materiali pripravljeni za matematiko, slovenščino, tuj jezik, botaniko, zoologijo, zgodovino, geometrijo, ustvarjalno umetnost, glasbo, geografijo… in sledijo programu slovenskih osnovnih šol.

Svoboda v okolju montessori je, da je otrok lahko to kar je, da lahko razvija svoje razumevanje sveta ter preko tega razvija tudi svojo odgovornost in vadi sprejemanje odgovornih odločitev. Svoboda je nekaj spontanega, ki se rodi v okolju. Delo v tako pripravljenem okolju pa pomeni služiti celostnemu razvoju otroka.

Program je namenjen otrokom v starosti od 6 -12 let. Program se izvaja enkrat tedensko v trajanju 1,5 ure. Program se začne z mesecem oktobrom in se konča konec meseca maja. Programov ni med počitnicami in na praznike. Program vključuje tudi izobraževalni večer za starše.

Prijave sprejemamo na e-naslovu: info@visk.si in poslali vam bomo prijavnico za Montessori urice za osnovnošolce.