V šolskem letu 2014/2015 Zavod za vzgojno-izobraževalni, socialni in kulturni napredek VISK organizira učne ure za plesno pripravnico – program balet, za otroke v starosti od 4-9 let. Učne ure bodo trajale 60 min, enkrat tedensko v baletni dvorani ŠCR (galerija), predvidoma v času popoldanskega varstva.
Vodila jih bo gdč. Ana Pucelj, ki znanje klasičnega baleta pridobiva v Plesnem epicentru v Ljubljani, pod mentorstvom balerine Maje Verčko. Ob tem pa se baletno izpopolnjuje tudi na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani, kjer opravlja izpite za pridobitev državno priznane baletne izobrazbe. V sklopu lastnega plesnega izobraževanja v Plesnem epicentru občasno vodi plesno pripravnico in skupino prvega razreda baletne šole ter tako pridobiva tudi izkušnje na področju pedagoškega dela z najmlajšimi.

CENA: 24,00 EUR/mesec/osebo

ZAKAJ SE ODLOČITI ZA BALET?
Med 6. in 10. letom življenja se telesna rast upočasni, intenzivneje rastejo mišice, pospešen razvoj koordinacije gibanja pa predstavlja najprimernejši čas za začetek splošne gibalne vadbe oz. za intenzivno tehnično zahtevnejšo vadbo gibalnih aktivnosti (gimnastika balet, smučanje plavanje..), ki zahtevajo veliko naučenih vzorcev vedenja in jih v sami ontogenezi človekovega razvoja ne najdemo.
Plesne pripravnice – program balet v starosti 4-9 let krepijo ravno tiste mišične skupine (kasneje potrebne za pravilno plesanje baleta), ki so osnova tudi vsem ostalim gibalnim oz. športnim aktivnostim.
Dalje gibanje ob glasbi pripomore k ustvarjalnosti, estetskemu in umetniškemu izražanju, pomaga tudi sproščanju, obvladovanju in odpravljanju različnih blokad ter utrjuje povezave med telesnimi funkcijami in intelektom (razvija sposobnosti kot so zbranost, hitrost odzivanja in nadzor nad samim seboj).
Balet je umetniški ples, je visoko tehnična oblika umetniškega plesa in je s svojim širokim vplivom po svetu prispeval k mnogim osnovnim prvinam v drugih oblikah plesa. Baletni plesalci so tako zaradi specifičnega treninga sposobni praktično plesati katerikoli ples.
Posnetek na youtube.com